J@rgonia Sammakko

J@rgonia on vuonna 2003 perustettu etnologian, historian ja niiden lähitieteiden aloilla toimiva vertaisarvioitu elektroninen julkaisu. Se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. J@rgonia on tarkoitettu kulttuureja, historiaa ja perinnettä tutkivien tohtoreiden ja jatko-opiskelijoiden julkaisukanavaksi.

J@rgonia

Tuorein numero

J@rgonian nro 26 sisältää Anna Kinnusen artikkelin mielisairauden kansanomaisista tulkinnoista, Kustaa H.J. Vilkunan virkaanastujaisluennon sekä raportit historioitsijoiden maailmanjärjestön ICHS:n konferenssista Jinanista (Pirita Frigren et al.), Turun Premods-workshopista (Henna Karppinen-Kummunmäki) ja Joensuun Historiantutkimuksen päiviltä (Henrik Mattjus). Lisäksi Tuomas Laine-Frigren arvioi teoksen Sovittelija. Matti Paasivuori 1866–1937 (2013).

J@rgonian päätoimittaja on toukokuusta 2015 alkaen Konsta Kajander Jyväskylän yliopistosta. Yhteystiedot

J@rgonia

J@rgonia vol. 13, nro 26 (2015)

Artikkeli

”Mutta niille ei voi mitään, joilla on aivoissa vika”. Mielisairauden kansanomaiset tulkinnat 1900-luvun alkuvuosikymmenten modernisoituvassa Suomessa

Anna Kinnunen

Artikkelissa tarkastellaan mielisairauden kansanomaisia tulkintoja 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, jolloin mielisairaita ja muita marginaaliryhmiä koskeva yhteiskunnallinen keskustelu kävi vilkkaana. Mielisairaat alkoivat degeneraatioteorioiden myötä näyttäytyä modernisoituvan yhteiskunnan ei- toivottuina toisina, joiden henkinen ja fyysinen rappio uskottiin perinnölliseksi. Mielisairaaloiden lukumäärää lisättiin, mutta merkittävä osa mielisairaiksi katsotuista eli yhä laitosten ulkopuolella, esimerkiksi elätteellä maaseudun yksityisissä perheissä. Artikkelissa selvitetään, miten mielisairaisiin suhtaudutaan aikakauden maallikkokerronnassa ja millaisia käsityksiä esitetään mielisairauden syistä, seurauksista ja parannettavuudesta. Samalla hahmotetaan, miten kansanomaiset tulkinnat suhteutuvat modernisoituvan yhteiskunnan ja sen myötä kehittyneen mielisairaanhoidon esittämiin käsityksiin, joita leimasivat usko mielisairaiden moraaliseen rappioon ja pelko degeneraation etenemisestä syvälle yhteiskuntaruumiiseen. Aineistona käytetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston perinnetekstejä, joissa käsitellään mielisairautta ja -sairaita. Tekstejä analysoidaan narratiiviseen tutkimustraditioon sitoutuen kerrontana, jossa kertojat jäsentävät mielisairaita koskevia kokemuksiaan, käsityksiään ja uskomuksiaan 1900-luvun alun murrostilaisen yhteiskunnan kehyksessä.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201512103964

Puheenvuoro

Merkillinen historiassa. Virkaanastujaisluento 3.12.2014

Kustaa H.J. Vilkuna

Kustaa H.J. Vilkunan virkaanastujaisluento 3.12.2014.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201512144024

Raportit

Nuoret tutkijat kaukana idässä

Pirita Frigren, Kirsi-Maria Hytönen, Eerika Koskinen-Koivisto, Pasi Saarimäki

Raportti: Pirita Frigren, Kirsi-Maria Hytönen, Eerika Koskinen-Koivisto ja Pasi Saarimäki: Nuoret tutkijat kaukana idässä. Conferences of International Committee for Historical Sciences (ICHS/CISH) and International Federation for Research in Women’s History (IFRWH) Jinanissa, Kiinassa 23.–29.8.2015.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201512144028

Mitä on kulttuurihistoria ja miten sitä tehdään?

Henna Karppinen-Kummunmäki

Raportti: Henna Karppinen-Kummunmäki: Mitä on kulttuurihistoria ja miten sitä tehdään? V Premods-workshop, Turku 23.–25.9.2015

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201512103967

Tulkintoja menneisyydestä – historian ja nykyajan kohtaamisia tutkimuskentältä

Henrik Mattjus

Raportti: Henrik Mattjus: Historiantutkimuksen päivät, Joensuu 22–24.10.2015

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201512103968

Kirja-arvio

Asiapoliitikon osa. Tolkun mies Matti Paasivuori Suomen politiikan pyörteissä

Tuomas Laine-Frigren

Arvio teoksesta Hentilä, Maija-Liisa. Sovittelija. Matti Paasivuori 1866–1937. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 2013. 446 s. ISBN 978-952-5976-12-0.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201512103969

J@rgonia vol. 13, nro 25 (2015)

Vauraus, luotto, luottamus. Talonpoikien lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin 1796–1830: Lectio praecursoria 1.10.2014

Tiina Hemminki

FM Tiina Hemmingin Suomen historian väitöskirja Vauraus, luotto, luottamus. Talonpoikien lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin tarkastettiin 1.10.2014 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi dosentti Kari-Matti Piilahti Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506172359

Tilastomies torpparien asialla. Edvard Gyllingin maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan välissä: Lectio praecursoria 27.2.2015

Petri Jussila

FL Petri Jussilan Suomen historian väitöskirja Tilastomies torpparien asialla. Edvard Gyllingin maatalouspoliittinen ajattelu ja toiminta suurlakon ja sisällissodan välillä tarkastettiin 27.2.2015 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi akademilektor Ann-Catrin Östman Åbo Akademista ja kustoksena professori Pirjo Markkola Jyväskylän yliopistosta.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506172360

Tirkistelijöiden historiaa: Lectio Praecursoria 7.11.2014

Juuso Marttila

FM Juuso Marttilan taloushistorian väitöskirja Työ teollistumisen ja arjen rajapintana. Strömforsin ja Ramnäsin rautaruukkiyhteisöt 1880–1950 tarkastettiin 7.11.2014 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Pertti Haapala Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Jari Ojala Jyväskylän yliopistosta.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506172361

Kirja-arviot

Näkymättömästä näkyväksi, suomalaisen miesihanteen lähteillä

Viliina Jyrinki

Arvio teoksesta Markkola, Pirjo; Östman, Ann-Catrin & Lamberg, Marko (toim.): Näkymätön sukupuoli, mieheyden pitkä historia. Tampere: Vastapaino. 2014. 405 s. ISBN 978-951-768-430-9.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506172362

Tuore näkökulma ylirajaisiin suhteisiin

Heidi Kurvinen

Arvio teoksesta Liikkuva maailma: Liike, raja, tieto. Toimittanut Mikko Lehtonen. Vastapaino 2013. 312 s. ISBN 978-951-768-408-8.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506172363

Naisten oikeuksien puolesta. Itälontoolaisen suffragettijärjestön lyhyt historia

Laura-Mari Manninen

Arvio teoksesta Jackson, Sarah and Taylor, Rosemary. 2014. Voices from History: East London Suffragettes. Gloucestershire: The History Press. 192 s. ISBN-13: 978-0750960939.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506172364

J@rgonia vol. 12, nro 24 (2014)

Muodokas vai maitovalas? Ei-hoikka ruumiinrakenne suomalaisissa internetin deittipalveluilmoituksissa

Anne Holappa

Media- ja mainosmaailma kyllästää meitä tietynlaisten ”täydellisten” naisten ja miesten kuvilla. Lihavuus ei ole normatiivisen heterouden kannalta toivottua. Tässä artikkelissa tarkastelen tekstuaalisia tapoja, joilla suomalaisissa deittipalveluilmoituksissa tuodaan tietoon ei-hoikkaa ruumiinrakennetyyppiä. Aineisto käsittää 918 suomalaista ”Tositarkoituksella” -profiilia, joita tarkastelen tekstianalyyttisesti lähiluvun keinoin. Tarkastelu pohjaa kulttuurisen mallin teoriaan, jonka mukaan jaamme samassa kulttuurissa samanlaisia käsityksiä. Aineistosta pystyi erottamaan kuusi erilaista kategoriaa eli kulttuurista mallia sen suhteen, miten pyöreä tai XL-ruumiinrakenne otettiin esiin ja miten sitä käsiteltiin profiilissa.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201411133245

Puheenvuorot

Death and Mourning Rituals in Online Environments: Lectio praecursoria 8.8.2014

Anna Haverinen

Anna Haverisen digitaalisen kulttuurin alaan kuuluva väitöskirja Memoria Virtualis – death and mourning rituals in online environments tarkastettiin 8.8.2014 Turun yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi Associate Professor Stine Gotved Kööpenhaminan IT-yliopistosta ja kustoksena professori Jaakko Suominen Turun yliopistosta.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201411133247

Naisten muistot työstä sodan ja jälleenrakennuksen ajalta kertovat jaksamisesta: Lectio praecursoria 13.6.2014

Kirsi-Maria Hytönen

FM Kirsi-Maria Hytösen etnologian väitöskirja ”Ei elämääni lomia mahtunut” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana tarkastettiin 13.6.2014 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori emerita Kaija Heikkinen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Pirjo Korkiakangas Jyväskylän yliopistosta.

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201411133248

Kirja-arviot ja raportit

Elämäkerta tuo esiin vanhan työväenliikkeen sukupuolisidonnaisen toimintakulttuurin

Pirita Frigren

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201411133249

Raportti: My Little Pony: A Transcultural Phenomenon. University of Brighton 28.6.2014

Tanja Välisalo

Viittaa julkaisuun pysyvällä osoitteella http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201411133250

Sammakko