Tervetuloa Jyväskylän yliopiston kielikampuksen kieliskooppiin!

Kieliskooppi on Jyväskylän yliopiston kielikampuksen julkaisukanava. Sen tavoitteena on teh­dä kielten opetuksen ja oppimisen parissa tapahtuva tutkimus tutuksi ja helposti lähes­tyt­tä­vä­ksi. Julkaisemme artikkeleita, kannanottoja, uutisia yms. kielten oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen parista. Annamme puheenvuoron myös opiskelijoille jul­kai­se­mal­la ansiokkaiden tutkielmien tuloksia. Lisäksi Kieliskooppi toimii tieteellisenä ja puo­lueet­to­ma­na Suomessa tuotettujen kielten oppimateriaalien arvioijana.

Haluamme tuoda tutkimustulokset mahdollisimman laajan yleisön tietoon ja käyttöön. Kohde­ylei­sönä ovat opettajat, opiskelijat, tutkijat ja muut kielten opetuksesta, oppimisesta ja tutkimuksesta kiin­nos­tu­neet sekä myös oppimateriaalien kustantajat. Lue lisää Kieliskoopin taustasta ja ta­voit­teis­ta.

Artikkelit, arvioinnit ja tutkielmat julkaistaan Kieliskoopin verkkolehdessä. Nämä kirjoitukset löytyvät myös verkkosivuiltamme.

  • Artikkelit ovat kielentutkimukseen, kielen oppimiseen ja opetukseen liittyviä kirjoituksia.
  • Oppimateriaalit kokoaa yhteen oppimateriaaliarviointeja, oppimateriaaleihin liittyvää tut­ki­mus­ta tai niihin liittyviä uutisia.
  • Tutkielmiin on koottu opinnäytteiden tiivistelmiä tai niistä raportoivia kirjoituksia, jotka kos­ke­vat kielentutkimusta ja oppimateriaaleja.
  • Sivulla Muut jaetaan erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien materiaaleja, esimerkiksi Power­Point-esityksiä ja konferenssiohjelmia.

Uutiset