Ihminen, aika, maisema - ajankohtaista

risuaita

tällä hetkellä tapahtuu

Sisällöntuotannossa analysoidaan jo kerättyä aineistoa ja raportoidaan tuloksista wiki-pohjaiselle IAM-Wiki -alustalle, joka on luotu projektin tutkimustulosten esittämistä varten. Alusta on tällä hetkellä vain projektin sisäisessä käytössä.

Teknisessä toteutuksessa rakennusten mallintaminen jatkuu 1900-luvun materiaalin työstämisellä.

Biologian yo. Kukka Pohjanmies on suorittanut Toivolan kylän kasvillisuusinventoinnin kesällä 2009 ja raportti hänen työskentelystään valmistuu vuoden 2010 aikana.

tulevat julkaisut ja esitelmät

Marko Lamberg, Minna Mäkinen, Merja Uotila: Mapping the Village Borders -työnimellä oleva artikkelikäsikirjoitus. Teokseen Mapping the Early Modern Interaction. Toim. Marko Lamberg ja työryhmä.