IAM - inventoinnit ja raportit

risuaita

Löppönen, Titta 2008. Ihminen, aika, maisema. Rakennusinventointi Hollolan Toivolan kylässä.
-Inventoinnin tavoitteena oli nykyisen rakennuskannan dokumentointi sekä perehtyminen kylän aikaisempaan rakennuskantaan ja -historiaan. Inventoinnin aikana kaikki kylän talot valokuvattiin ja haastateltiin omistajia. Lisäksi kerättiin asukkailta vanhoja karttoja, rakennuspiirustuksia sekä valokuvia. Materiaalia hankittiin myös Hollolan kunnan arkistosta sekä Lahden kaupunginmuseon valokuva-arkistosta. Inventoinnista tehtiin talokohtainen kirjallinen raportti, joka käsitti 23 talon tiedot. Alkuperäinen raportti on projektin hallussa, siitä on luovutettu kopio Lahden kaupunginmuseoon.

Vadén, Anna-Riikka 2008. Hollola Toivola. Historiallisen ajan kylätontin kartoitus, koekaivaus ja kaivaus. Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo.
-Toivolan kylän kylämäellä suoritettiin arkeologinen kaivaus kesällä 2008. Kaivausten aikana avattiin kaksi pienehköä kaivausaluetta kylätontin pohjoisosiin. Kaivauksilla tavattiin kiinteitä jäännöksiä kuten seinärakenteita ja uunin pohjia. Muuten löydökset käsittivät lasia ja astianpaloja. Tunnistetuista luusiruista todettiin lammasta ja vuohta. Kasvillisuusjäänteet olivat perinteisiä maaseutukasveja.

Vadén, Anna-Riikka 2009. Hollolan Toivolan kylän historiallisten kohteiden inventointi. Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo.
-Kesällä 2009 on tehty historiallisten jäänteiden inventointia eli etsitty ihmisten luontoon jättämiä jälkiä koko kylän alueelta. Alkuperäinen raportti on Lahden kaupunginmuseon hallussa, siitä on luovutettu kopio IAM-projektille ja Museovirastolle.