IAM - tavoitteet ja aineistot

risuaita

Mallinnamme päijäthämäläisen Toivolan kylän maisemallista menneisyyttä 600 vuoden ajalta kronologisena maisemasarjana. Etsimme muutospintoja aikakausittain, aina keskiaikaisesta kaskimaanviljelyksestä sarkajakoihin ja moderniin koneelliseen maanviljelykseen saakka. Tavoitteenamme on luoda monipuolinen kuva hämäläisestä kyläelämästä, avata kylämaiseman eri kulttuurikerroksia. Haluamme tutkia, kuvata ja visualisoida maalaismaisemassa tapahtuneita muutoksia. Projektin perimmäisenä tavoitteena on tarkastella ihmisen ja luonnon suhdetta niiden jälkien kautta, joita ihminen on toiminnallaan jättänyt maisemaan.

Sarja kolmiulotteisia virtuaalimaisemia mahdollistaa uuden tavan esittää tieteellisiä tutkimustuloksia suuremmalle yleisölle. Tämän lisäksi tuotamme tutkimuskylään liittyviä artikkeleita ja suunnittelemme perinteisen monografian kirjoittamista.

Mallinnusprojektin toteuttamiseksi käytössämme on monipuolista lähdemateriaalia. Maisematutkimuksessa oleellisia lähteitä ovat eriaikaiset kartat. Toivolan vanhin kartta on vuodelta 1705. Tästä lähtien karttamateriaalia on varsin kattavasti saatavilla. Karttojen ohella mallintamis- ja tutkimustyössä oleellisia ovat valokuvat ja piirustukset. Perinteisiä historian tutkijan asiakirjalähteitä ovat esimerkiksi tuomiokirjat, rippikirjat, maakirjat ja vero-oikeudelliset asiakirjat. Kansatieteelliset keruuaineistot laajentavat käsitystämme kylän elämästä. Lisäksi olemme tuottaneet tutkimusmateriaalia itse esimerkiksi haastattelujen, rakennusinventoinnin ja arkeologisten kaivausten avulla.

niittyluettelo