Ihminen, aika, maisema - kylän historiaa

risuaita

Esimerkkitapaukseksi olemme valinneet Toivolan kylän Länsi-Hollolasta. Varhaisin maininta Toivolasta on jo vuodelta 1432. Toivolassa oli 1500-luvun alussa kymmenen taloa, mutta myöhemmin kylän asutus on vakiintunut viiden talonpoikaisen kantatalon ympärille, kylässä ei ollut kartanoita tai puustelleja. Asutus keskittyi kylämäelle, josta vasta uusjako 1920-luvulla rikkoi perinteisen kylämuodon siirtäen yhtä lukuun ottamatta talot ympäri kylän maita. Kylän maat ovat naapurikylistä poiketen muodostaneet yhtenäisen kokonaisuuden eikä sillä ole ollut erillään olevia ulko-omistuksia. Tämä on merkki kylän vanhuudesta. Kylän pohjoispuolen rajan muodostaa Ylinen Viipurintie, vanha valtaväylä Viipurin ja Hämeen linnojen välillä.

Toivola edustaa perinteistä hämäläistä ryhmäkylää. Maisema tutkimusalueella on edelleen maanviljelyksen värittämää ja siten säilyttänyt perinteisen muotonsa. Tämä Salpausselän juurella sijaitseva kylä naapureineen kuuluu arvokkaaksi luokiteltuun maisema-alueeseen.

Mäki-Puhtilantie