IAM - artikkelit ja esitelmät

risuaita

artikkelit

Lamberg, Marko, Mäkinen, Minna, Uotila Merja. Kylä ympäristössään: historiallis-etnologinen katsaus päijäthämäläisen maalaisyhteisön elinpiiriin noin vuosina 1400-2000. Lähde - historiatieteellisen aikakauskirja 2008.

Lamberg, Marko, Uotila Merja. Människan, tiden, landskapet : virtuell modellering av förhållandena i ett finländskt bylandskap 1400-2000. SKAS 3/2008.

Lamberg, Marko, Mäkinen, Minna, Uotila Merja. Mapping the Village Borders. Mapping Early Modern Interaction. Artikkelikäsikirjoitus Marko Lamberg ja työryhmän toimittamaan teokseen Mapping the Early Modern Interaction.

esitelmät

Human, Time, Landscape: 3D-modelling of the Finnish Village Landscape around 1400-2000. Esitelmä Mapping Early Modern Interaction and Relationships -symposiumissa Jyväskylässä 23.-24.11.2007. Minna Mäkinen ja Merja Uotila.

Ihminen, aika, maisema. Keinotodellisuusvisualisointi suomalaisen kylämaiseman muutoksista 1400-2000. Esitelmä Suomen Museoliiton järjestämässä Ajankohtaisseminaari digitoinnista -seminaarissa Helsingissä 30.11.2007. Minna Mäkinen

Människan, tiden, landskapet : Virtuell modellering av förhållandena i ett finländskt bylandskap från 1400 till 2000. Esitelmä Medeltid på landsbygden -konferenssissa Espoossa 19.9.2008. Marko Lamberg ja Merja Uotila.

Human, Time and Landscape - Blender as a content production tool. Esitelmä Blender 2008 -konferenssissa Amsterdamissa 25.10.2008. Juho Vepsäläinen.