IAM - tekijät ja yhteistyökumppanit

risuaita

Ihminen, aika, maisema -projekti toteutetaan Jyväskylän yliopiston kahden eri laitoksen yhteistyönä: historian ja etnologian laitoksen tutkijat vastaavat sisällöntuotannosta ja Tekotodellisuuslaboratorio teknisestä toteutuksesta.

Hankkeemme sisällöntuotantoon liittyvistä kysymyksistä vastaavat FT, dosentti Marko Lamberg, FL Minna Mäkinen ja FM Merja Uotila Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksesta. Hankkeen teknisestä toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Tekotodellisuuslaboratorion johtaja Juhani Forsman. Mallintajana toimii tietotekniikan ylioppilas Juho Vepsäläinen.

projektityöntekijät

Rakennusinventoinnin on suorittanut FM Titta Löppönen kesällä 2008.

Hämeenlinnan maakunta-arkistossa FM Katri Päivärinta perehtyi kesällä 2008 pääsääntöisesti 1700-luvun tuomio-kirjoista koostuvaan arkistomateriaaliin.

Johanna Latva-Koistiola selvitti talvella 2008-2009 Jyväskylän maakunta-arkistossa 1600-luvun tuomiokirjatapauksia mikro-filmeiltä.

Rakennushistoriallisen aineiston analysointia ja raportointia ovat suorittaneet vuoden 2009 aikana Johanna Latva-Koistiola ja Teijo Kostiainen.

yhteistyökumppanit

Teemme kiinteää yhteistyötä Lahden kaupunginmuseon kanssa. Lahden kaupunginmuseo ja sen arkeologinen yksikkö on suorittanut kylämäellä arkeologisia kaivauksia kesällä 2008 Anna-Riikka Vadénin johdolla. Kesällä 2009 Vadén teki historiallisten kohteiden inventoinnin kylässä. Oheiset kuvat ovat kaivauksilta ja inventointityöstä.

Paikallisella tasolla yhteistyökumppaninamme on Länsi-Hollolan kyläyhdistys, joka on helpottanut yhteydenpitoa kyläläisiin ja ollut mukana järjestämässä tapaamisia.

Hankettamme ovat tähän mennessä tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Alfred Kordelinin säätiö.

metsätie inventointia kaivauskuva