Ihminen, aika, maisema - etusivu

risuaita

Ihminen on aina muokannut luontoa omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. Ihmisen jäljet näkyvät jokapäiväisessä elin-ympäristössämme ja maisemassamme esimerkiksi metsän-hoidon, maanviljelyksen ja rakentamisenkin kautta. Monitieteinen Ihminen, aika, maisema -projekti avaa suomalaisen kylämaiseman kulttuuriperintöä ja kulttuurisia kerroksia historiallisen ja etnologisen pitkän aikavälin tutkimuksen keinoin ja kuvaa havaittuja maisemamuutoksia virtuaaliteknologian avulla. Rakennamme virtuaalimaailmoja, jotka kuvaavat ihmisen ja luonnon suhdetta sekä kertovat niistä muutoksista, joita ihminen on toimintansa kautta jättänyt maisemaan.

Tervetuloa Ihminen, aika, maisema -projektin kotisivuille. Esittelemme sivuillamme projektin tavoitteita, tekijöitä ja tuloksia. Oheinen kuva on talvisesta Kivikoskesta, jonka yli on mennyt silta jo keskiajalta lähtien. Varhaisin maininta tästä Toivolan ja Sairakkalan kylien välillä rajapaikkana toimineesta sillasta on vuodelta 1482.

Kivikoski